|

|

Memoria Kolektive


Posted in Culture, Exhibition, Photography, Projects, Visual Arts on 19 July 2022 by Resina Mecani 

Momente nga çelja e ekspozitës

Photo credits Inda Sela

Ne nuk kena as varr t’saj, ne nuk kena as eshtra t’saj, nuk kena asigja përveç ksaj fotoje…

Pjetër Mashi

     Projekti Memoria kolektive- Laboratori Kreativ u finalizua me ekspozitën e çelur Te’Galeria më datë 18 Korrik 2022, ku u prezantuan për publikun 42 fotografi pjesë të arkivit me 2000 fotografi. Ky projekt pati si synim mbledhjen dhe krijimin e arkivës fotografike në fshatra të ndryshëm të Shqipërisë nga veriu në jug. Një udhëtim përmes trevash konceptuar si një laborator kreativ me karavan. Shqipëria ka një trashëgimi të pasur kulturore dhe madje edhe në fshatrat e saj me të largëta gjen një histori të mahnitshme për të treguar. Misioni ynë është të rifitojmë kujtesën kolektive rreth kulturës, përmes fotografisë dhe t’u prezantojmë si turistëve ashtu edhe vendasve këto thesare të fshehura të këtij vendi. 

      Projekti Memoria kolektive- Laboratori Kreativ u finalizua me ekspozitën e çelur Te’Galeria më datë 18 Korrik 2022, ku u prezantuan për publikun 42 fotografi pjesë të arkivit me 2000 fotografi. Ky projekt pati si synim mbledhjen dhe krijimin e arkivës fotografike në fshatra të ndryshëm të Shqipërisë nga veriu në jug. Një udhëtim përmes trevash konceptuar si një laborator kreativ me karavan. Shqipëria ka një trashëgimi të pasur kulturore dhe madje edhe në fshatrat e saj me të largëta gjen një histori të mahnitshme për të treguar.

        Projekti Memoria kolektive- Laboratori Kreativ u finalizua me ekspozitën e çelur Te’Galeria më datë 18 Korrik 2022, ku u prezantuan për publikun 42 fotografi pjesë të arkivit me 2000 fotografi. Ky projekt pati si synim mbledhjen dhe krijimin e arkivës fotografike në fshatra të ndryshëm të Shqipërisë nga veriu në jug. Një udhëtim përmes trevash konceptuar si një laborator kreativ me karavan. Shqipëria ka një trashëgimi të pasur kulturore dhe madje edhe në fshatrat e saj me të largëta gjen një histori të mahnitshme për të treguar

     Ashtu si sot edhe vite më parë janë dokumentuar momente të veçanta të cilat kanë lënë gjurmë në jetët e shumë personave. Familjet shqiptare i kanë ruajtur me shumë fanatizëm arkivën e tyre familjare, ku përveçse janë realitete të pashfaqura më parë ato përcjellin vlera historike dhe kulturore të vendit tonë. Gjithashtu gjatë këtij rrugëtimi nëpërmjet familjarëve u gjenerua edhe një histori përkatëse për fotografitë e ruajtura, ku i’a shtoi vlerën kërkimit të laboratorit tonë kreativ.

     Memoria kolektive është një temë e cila do të ketë gjithmonë nevojë për mbështetje, promovim dhe bashkëpunim për t’u zhvilluar dhe për t’a afruar me publikun. Ky projekt ka për synim jo vetëm mbledhjen dhe organizimin e një arkive për treva të ndryshme të Shqipërisë por edhe më shumë se kaq. Historia, kultura dhe traditat e vendit tonë kanë gjithmonë hapsirë për studim për t’i nxjerrë në pah ato, ndaj edhe ky projekt do t’i vijë në ndihmë të kësaj tematike edhe në vitet në vazhdim.

 Tirana Ekspres ruan të drejtat e plota të autorit.

Te’ Galeria, Tiranë
18.07-18.08.2022

Një projekt nga Tirana Ekspres

Mbështetur nga Ministria e Kulturës

Implementuar në terren- Rexhina Marku & Danjel Kuçaj

Kuratoi ekspozitën- Resina Meçani

Editoi fotot dhe dizenjoi posterin- Inda Sela


(english)

The Collective Memory, The Creative Laboratory
We do not even have a grave of hers, we do not even have bones of hers, we don’t have anything
except this photograph…
                                                                                                                            Pjeter Mashi

     The Collective Memory Project – Creative Laboratory was finalized with the Te’Galeria exhibition opened on July 18, 2022, where 42 photographs from the archive of 2,000 photographs were presented to the public. This project aimed to collect and create a photographic archive in different villages of Albania from north to south. A trip through the countryside conceived as a creative laboratory with a caravan. Albania has a rich cultural heritage and even its most remote villages have an amazing story to tell. Our mission is to reclaim the collective memory about culture, through photography, and introduce both tourists and locals to these hidden treasures of this country.

Promoting the strengthening of individual and collective memories through the recognition of tradition and culture aims to enrich the cultural archive with individual stories conveyed through photography in the north-south Albania. Special moments documented through photography over the years such as joys, parties, invited guests, soldiers, doctors, important events, etc. Every fragment lived and documented in black and white. Creating a digital photographic archive of our shared memory. During the journey, the mobile laboratory managed to create an archive of about 2,000 photographs in all the territories it crossed. These photos were scanned inside the laboratory and saved to be processed and placed in the function of the exhibition with the same title.     

Just like today and years ago, special moments that have left a mark on the lives of many people were documented. Albanian families have fanatically preserved their family archive, where apart from being previously unseen realities, they convey the historical and cultural values of our country. In addition, during this journey, through family members, a corresponding story was generated for the preserved photographs, which added value to the research of our creative laboratory.

Tirana Ekspres retains full copyright.

THE COLLECTIVE MEMORY

Te’ Galeria, Tiranë
18.07-18.08.2022

A project by Tirana Ekspres
Suported by Ministria e Kulturës

Implemented in the terrain
Rexhina Marku & Danjel Kuçaj

Curator
Resina Meçani

Photo editing and design
Inda Sela

Mbajtëse e fotos Lena Coli, Kallmet, Lezhë
Mbajtës i fotos Skënder Balani, Zogaj, Shkodër
Sheh Ali Bogdani nga Bicaj, zotrues i një bibleoteke të pasur me veprat e Sami Frashërit, duke lexuar Kamus.
Mbajtës i fotos, Emiljano Qyra, Përmet

Tags

colectivememory, exhibition, photography, project


Browser similar items

Ekspozitë me artistë të rinj.

Ekspozitë me artistë të rinj.

Kino Screening  Te’Galeria “Mbjellja e Pemëve”

Kino Screening  Te’Galeria “Mbjellja e Pemëve”

Spirit Light in Vietnam

Spirit Light in Vietnam

Kino Screening  Te’Galeria

Kino Screening  Te’Galeria