Rezervimet

Forma për rezervimin e çadrës – Atlantid Beach

  • Një çadër mund të akomodojë 2-3 persona. Kjo formë mund të përdoret për të bërë rezervim për një apo më shumë persona.Gjithashtu, mund të rezervoni çadër vetëm për një person që kushton 15€/2,100LEK për një natë.Në të gjitha rastet përshihen edhe shtrojat dhe batanija si dhe çadra e diellit.Për momentin pagesat bëhen vetëm në dorë te kamp (në Euro apo Lekë)
  • Informacion i detyrueshëm

 

Verification