Meqenëse përqendrimi ynë është edukimi joformal përmes Kulturës, Mjedisit dhe Turizmit koncepti ynë i bashkëpunimit përfshin një gamë të gjerë perceptimesh që përfshijnë këto tre tema mbi të cilat mund të marrim lidhje më të thella me organizata të tjera në të njëjtat fusha. Shkëmbimi i përvojave dhe puna për të njëjtat shkaqe është një nga objektivat më të rëndësishëm për të realizuar projekte me vlerë për
audiencën tonë të synuar. Në disa raste, këto bashkëpunime rezultojnë në ngjarje të njëhershme, ndërsa në të tjera bashkimi i përpjekjeve dhe fushëveprimi madje bëhet një marrëdhënie afatgjatë që i zhvillon më tej të dyja palët.

Gjatë 10 vjet përvojë ne kemi trajtuar një sërë aktivitetesh dhe marëdhëniesh me organizata të tjera që kanë përfituar , në një larmi fushash, persona të të gjitha moshave, duke filluar nga të rinjtë, tek studentët, te njerëzit e biznesit, artistët, studiuesit dhe të moshuarit.

Disa nga bashkëpunëtorët tanë ndër vite janë:

OSBE-së;
ADC – Bashkëpunim Austriak për Zhvillim;
IDC – Bashkëpunim Italian për Zhvillim;
Tirana Art Lab;
Aleanca Franceze;
Partnerët Shqipëri;
Akademia e Filmit Marubi;
Tandem Ballkani Perëndimor;
Lab Lab (BIH);
AMSHC (Agjensia e Mbështetjes së Shoqërisë Civile);
PRR (Agjencia e Parkut dhe Rekreacionit);
Evropa Kreative;
Bashkimi Europian
Cilido tjetër që dëshiron të bashkohet me ne në nisma të reja të kësaj teme, mund të kontaktojë dhe të
na ofrojë propozime me shkrim , përmes emailit në: [email protected]