Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Featured Post

Me’Ndje Hapur

“Me’Ndje Hapur” titullohet projekti, i cili na shoqëroi përgjatë muajit Shtator. Ky projekt pati si qëllim edukimin e publikut të gjerë dhe trajtimin e çështjeve sociale nëpërmjet artit. Projekti synoi nxitjen dhe angazhimin në ngritjen e diskutimit për çështje sociale si: seksualteti, pabarazia gjinore, shëndeti mendor dhe korrupsioni. Projekti ofroi një mundësi eksperimentimi për artistët


Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]