Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Featured Post

Me’Ndje Hapur Së Shpejti…

“Me’Ndje Hapur” tillohet projekti i cili do të zhvillohet së shpejti dhe qëllimi i këtij projekti është edukimi i publikut të gjerë dhe trajtimi i çështjeve sociale nëpërmjet artit. Ky projekt synon nxitjen dhe angazhimin në ngritjen e diskutimit për çështje sociale si: seksualteti dhe pabarazia gjinore, shëndeti mendor dhe korrupsioni. Projekti ofron një mundësi


Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]