Would you like to feature your art here

Submit your works today

Secure payments

PayPal, Bank Transfer, Cash on Delivery.

Email & Chat support

Click chat below

Share this

Donator

Ju si një donator duhet të dini që Tirana Ekspres është një organizatë jofitimprurëse e mbështetur në shkallë vendi nga strukturat lokale të kombinuara me fondet evropiane. Tirana Ekspres mund të sigurojë një bazë të qëndrueshme për projektet aktuale dhe të ardhshme që promovojnë kulturën dhe arsimin në Shqipëri dhe ne mbështetemi shumë te donatorët tanë për kontribute të të gjitha llojeve:

 

-Mbeshtetje financiare

-Filantropi

-Sponsorizime

Misioni dhe vizioni ynë i kombinuar dhe kultura e organizatës sonë janë të orientuar drejt krijimit të ideve që plotësojnë nevojat e komunitetit përmes projekteve të bazuara në Kulturë, Mjedisi dhe Turizëm. E gjithë kjo çon në Edukim joformal.

 

Ne ofrojme:

 

Transparenca në zhvillimin dhe zbatimin e projekteve.

Një profil i hollësishëm i organizatës sonë.

Kapaciteti i plotë i burimeve njerëzore për të gjitha projektet kulturore dhe educative.

Përvojë 10 vjeçare në zbatimin e projekteve.

Loved this? Spread the word


About the Author

Rea Leka