About usTIRANA EKSPRES është një organizatë jofitimprurëse e themeluar në maj të 2011; si dhe është një hapësirë ​​kulturore vetë-e qëndrueshme, ndërdisiplinore në qytetin e Tiranës. Ajo drejtohet nga puna vullnetare plus kontribues shtesë në varësi të ngjarjeve specifike (siç është mbështetja vullnetare e rrjetit të saj krijues të fotografëve, krijuesve të videove, interpretuesve, etj. Ky ekip ofron një sfond të
gjerë të përzier – përfshirë shoqërinë civile, ambientalizmin, artin dhe biznesin shoqëror me qëllim të organizimit të artit dhe aktiviteteve kulturore për të përfshirë publikun.

Tirana Ekspres synon krijimin e strukturave sociale dhe kulturore për të
përmirësuar cilësinë e jetës së komuniteteve në Tiranë dhe më gjerë.

Qëllimi ynë është të kultivojmë, stimulojmë dhe mbështesim bashkëjetesën qytetare përmes
pjesëmarrjes aktive dhe organizimit të aktiviteteve kulturore. Ne promovojmë një
qytet bashkëkohor me gjithë dinamikën e tij përmes artit dhe krijimtarisë.
Tirana Ekspres është një forum i hapur mendimi dhe frymëzimi.

Misioni ynë është të nxisim diversitetin, mendjen e hapur dhe tolerancën duke zbuluar kulturën e
vendeve, civilizimeve apo kombeve në ngjarje të ndryshme. Ne besojmë se shkëmbimi kulturor kontribon në mirëkuptimin e ndërsjellë midis shoqërive dhe popujve. Shkëmbimi kulturor gjithashtu pasuron jetën tonë duke frymëzuar forma të reja të shprehjes artistike dhe duke siguruar njohuri të reja që zgjerojnë
horizontet tona. Për këto arsye Tirana Ekspres vazhdimisht është duke punuar në partneritete me institucione të tjera kulturore që po forcojnë rrjetin tonë ndërkombëtar. Sigurimi i hapësirës sonë si një platformë alternative për shfaqjen artistë vendas dhe të huaj për prodhimin, krijimin, prezantimin dhe shkëmbimin e
të gjitha formave të artit bashkëkohor është aktiviteti ynë kryesor për të zbatuar objektivat tona.

Ne duam të japim alternativa për natyrën e kufizuar dhe shpesh ekskluzive të jetës kulturore në qytet. Shqipërisë dhe kapitalit të saj i mungojnë hapësira dhe mundësi të mjaftueshme për pasardhësit artistikë dhe një brez të ri
të sipërmarrësve kulturorë për të eksperimentuar dhe për të fituar përvoja.

Ne dëshirojmë ta plotësojmë këtë mungesë të një realiteti alternative të vazhdueshme dhe të qëndrueshme. Kështu që misioni ynë është të stimulojmë artistët e rinj për të ekspozuar dhe performuar – të lehtësuar përmes një derë të
hapur dhe politikës sonë bashkëpunuese.

Aktivitetet tona kryesore janë përmbledhur si më poshtë:

  •  Vendosja dhe implementimi i nismave;
  •  Shërbimi si një qendër për të gjitha grupet, për organizatat e artistëve dhe krijuesve në kryeqytet;
  •  Sigurimi i arsimit joformal në shumë disiplina të artit bashkëkohor (dhe jo vetëm) për të rinjtë;
  • Rritja e vetëdijes për çështje sociale dhe sjellja e ndryshimeve përmes artit.

Objektivat afatgjata të Tirana Ekspres synojnë:

  • Rritja nga inovacioni në një standard të qëndrueshëm për qytetin e Tiranës.
  • Duke u bërë një kornizë për zhvillimin kulturor të kapitalit tonë.
  • Bërja e jetës kulturore te arritshme për zonat nën-urbane dhe periferitë përmes ndërtimit të një qendre kulturore në çdo lagje të qytetit.
  • Drejtimi i një lëvizje kulturore që rritet nga poshtë-lart përmes ndërtimit të komunitetit.