PHOTO COMPETITION: On joue sur la Terre

Posted in Culture, Main Category, Past Events, Visual Arts on 5 December 2013 by Tirana Ekspres 

Take part photo competition alliance francaisein a photo competition with Alliance Francaise, deadline is December 15th 2013!! Find more infos below:

Fondacioni i Aleancës Franceze të Parisit dhe Aleancat Franceze të Shqipërisë organizojnë një konkurs fotografie të titulluar « Të luajmë në Tokë ». Qëllimi i këtij konkursi është të prezantojë lojrat në funksionet e tyre të larmishme shoqërore dhe kulturore (lojrat shoqëerore pra që luhen nga shumë persona : letra, mos u nxeh, etj.; lojra me lekë si monopoli etj.; lojra video, lojra në natyrë, lojra fëmijësh, gara sportive etj.).

Ju mund të na dërgoni fotot tuaja deri më 15 dhjetor 2013. Pas vlerësimit të krijmtarive tuaja nga një juri profesionale, fituesi ose fituesja ka mundësinë ë fitojë një udhëtim në Paris dhe çmime të tjera gjithashtu. Çdo fotograf pjesmarrës duhet të paraqesë 2 foto.

Regjistrohuni pranë Aleancës Franceze të Tiranës ose me anë të e-mailit : [email protected]

La Fondation Alliance Française à Paris et les Alliances Françaises d’Albanie organisent un concours de photographie intitulé « On joue sur la Terre ». L’objectif de ce concours est de montrer les jeux dans leurs multiples fonctions sociales et culturelles (jeux de société, jeux d’argent, jeux vidéo, jeux de plein air, jeux d’enfants, compétitions sportives etc.).

Vous pouvez nous envoyer vos photos jusqu’au 15 décembre 2013. Après l’évaluation de vos créations par un jury professionnel, le/la gagnant/e a la possibilité de gagner un voyage à Paris ainsi que de nombreux autres lots. Chaque photographe participant doit présenter 2 photos.

Inscrivez-vous auprès de l’Alliance Française de Tirana ou via mél : [email protected]


Tags


Related Posts

Me’Ndje Hapur

Me’Ndje Hapur

“Go and don’t look back”

“Go and don’t look back”

Vjosa n’Fest Second Edition

Vjosa n’Fest Second Edition

“Her Energy”

“Her Energy”