Would you like to feature your art here

Submit your works today

Secure payments

PayPal, Bank Transfer, Cash on Delivery.

Email & Chat support

Click chat below

Me’Ndje Hapur

“Me’Ndje Hapur” titullohet projekti, i cili na shoqëroi përgjatë muajit Shtator. Ky projekt pati si qëllim edukimin e publikut të gjerë dhe trajtimin e çështjeve sociale nëpërmjet artit. Projekti synoi nxitjen dhe angazhimin në ngritjen e diskutimit për çështje sociale si: seksualteti, pabarazia gjinore, shëndeti mendor dhe korrupsioni.

Projekti ofroi një mundësi eksperimentimi për artistët në disiplina të ndryshme, në krijimin e veprave si dhe sjelljen e tyre në një ekspozitë finalizuese.
Ky projekt pati disa takime paraprake, ku artistët patën mundësi të zhvillonin diskutime rreth çështjeve që do të mbaheshin.

Data 1 Shator ishte data e çeljes së ekspozitës, e cila u mbajt në ambientet e galerisë. Ekspozita nxiti reflektim dhe debat për temat e rëndësishme shoqërore që na rrethojnë. Përmes artit u shqyrtua pabarazia gjinore, korrupsioni, shëndeti mendor dhe seksualiteti.
Veprat e realizuara nga Erald Nezaj, Kristanja Çene, Albi Yzo, Besa Mustafa, Samela Balazi dhe Kristian Zara shfaqën interes te vizitorët.

Me datë 4 Shator u mbajt një takim, i cili mblodhi artistë dhe njerëz të fushave të ndryshme për të diskutuar rreth temës “Seksualiteti dhe Pabarazia Gjinore”.

Data 6 Shator gjithashtu pati një temë mjaft interesante me titull “Korrupsioni”.
Në këtë takim u zhvilluan bisedime, u ndanë mendime dhe sugjerime të cilat ndihmuan në zhvillimin e një diskutimi cilësor dhe të frytshëm për cilindo të pranishëm dhe jo vetëm.

“Shëndeti Mendor” tema e katërt u mbajt me datën 8 Shator, e cila mblodhi një grup njerëzish, të cilët ndanë mendime dhe dhanë opinione të ndryshme. Artistët pjesëmarrës në këtë projekt diskutuan mbi krijimet e tyre dhe temën në fjalë.

Ekspozita finalizuese e këtij projekti u mbajt me datë 13 Shator. Në këtë ekspozitë pati një pjesëmarrje nga njerëz të fushave të ndryshme të artit.

Ky projekt u realizua nga Tirana Ekspres dhe u mbështet nga Fondi Kulturor Zvicerian, një projekt i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), zbatuar nga Qendra për Biznes, Teknologji dhe Lidership (CBTL).

Loved this? Spread the word


About the Author

Tirana Ekspres is a non-profit organization initiated by artists, activists, environmentalists, policymakers, social-business undertakers and researchers whose purpose is to enhance the cultural & artistic perception and expression in Tirana and even beyond . Our goal is to work in strong partnership with the community as we pursue the good work of leveraging the potential of art by creating and organizing inspiring events, network of activists and long-term projects. The alternative culture scene we present, offers the freedom of expression to the community who surpasses the discriminatory barriers as gender,religious,political orientation or economic/social levels leading to a more empowered synergistic society. We intend as well to contribute to a sustainable development of environment through the promotion of clean-up actions & eco-tourism. TE endows with non-formal and informal education tools to achieve its goals and organize its activities related to culture,environment, Eco-tourism and social business.

Tirana Ekspres