Opsioni 1

Për tu bërë pjesë e websitit TE, fotot e punëve duhet të jenë me rezolucion të lartë, minimalisht 1200pixel gjerësi dhe/ose lartësi.

Nëse ju nuk e keni të mundur këtë gjë ne ju ofrojmë mbështetje nëpërmjet departamentit tonë të shërbimit me një fotograf profesionist që mund të vijë në ambientin/vendndodhjen tuaj për të bërë fotografimin e veprave.

Çdo punë e fotografuar kushton 500 lekë (të reja), bashkëngjitur kësaj ne ofrojmë dhe një portofol PDF mbi punët tuaja për përdorimin tuaj.

Ju faleminderit!

Opsioni 2

Shkarkoni një format të gatshëm për t'ju treguar se si mund t'i dërgoni veprat tuaja për t'u publikuar në faqen tonë.