MISS REPRESENTATION – FILM

Posted in on 6 March 2014 by Tirana Ekspres 

Dt. 8 Mtag der frauenrechtears eshte dita e te drejtave e grave!

Miss Representation (87 min) zbulon një realitet krejt të qartë, të cilin e jetojmë përditë por që shpeshherë nuk e shohim. Shkruar dhe drejtuar nga Jennifer Siebel Newsom, filmi nxjerr në pah mënyrën sesi media mainstream jep një dorë në nën-përfaqësimin e grave në pozita pushteti dhe influence në Amerikë. Filmi sfidon portretizimin e kufizuar dhe të nënvlerësuar të grave dhe vajzave, çka e bën akoma më të vështirë për gratë të arrijnë në pozita drejtuese apo fuqizimin e grave. Titruar në shqip
Në përfundim të filmit, do të ketë diskutime.

http://film.missrepresentation.org/


Tags


Related Posts

Me’Ndje Hapur

Me’Ndje Hapur

N’Farkë Festë

N’Farkë Festë

“Ik dhe mos shiko mbrapa”

“Ik dhe mos shiko mbrapa”

Vjosa n’Fest Edicioni i dytë

Vjosa n’Fest Edicioni i dytë