Fabrika e Kujtimeve

Posted in Kryesore, Projekte, Së shpejti on 16 April 2015 by Tirana Ekspres 

Projekti “Fabrika e Kujtimeve” është i përkushtuar për të pasqyruar dhe rishikuar kujtesën kolektive rajonale të Ballkanit Perëndimor në mënyrë artistike. Ajo synon te nxise artiste te rinj dhe artistë video nga vendet jo-BE të Ballkanit Perëndimor, në mënyrë që të nxisin dialog dhe bashkojne pikat ndërkufitar dhe ndëretnik.

Pas shpërndarjes ndërkombëtare të thirrjes për aplikime, 8 pjesëmarrësit e përzgjedhur do të pasurojnë aftësitë e tyre praktike në bërjen e filmave dhe videove; ata do të fitojnë njohuri dhe do të eksplorojnë këndvështrime të reja mbi kujtimet kolektive rajonale gjatë dy punëve intensive.

Pas javës së parë të punës, artistët pjesëmarrës – të frymëzuar dhe të udhëhequr nga ekspertë të dëshmuar, praktikues të filmit, artistë video dhe profesorë – do të krijojnë filmat e tyre të shkurtër dhe video mbi histori të zakonshme. Në përfundim të fazës së prodhimit (kohëzgjatja: 8 javë) ata janë në gjendje të finalizojnë filmat dhe videot e tyre së bashku me ekipin e ekspertëve gjatë raundit të dytë të punës.

Filmat e shkurtër dhe videot e prodhuara do të shfaqen premierë në një shfaqje publike në Tiranë Ekspres (Shqipëri) në verën 2015. Gjatë shfaqjes e fundjavës artistët pjesëmarrës do të dialogojnë me një audiencë më të gjerë dhe ekspertë të ftuar ndërkombëtarë. Pas kësaj, një DVD që përfshin të gjitha filmat me kontribut prodhohet dhe dërgohet në një turne përtej kufijve – në të gjithë rajonin.

Projekti dëshiron të lehtësojë dialogun ndërkufitar midis artistëve të rinj të filmave / videove nga Ballkani Perëndimor përmes krijimit të një platforme për takim personal. Ai synon të zgjerojë bashkëpunimin dhe shkëmbimin e ideve midis pjesëmarrësve, organizatave të përfshira kulturore dhe publikut. Duke reflektuar dhe rimenduar kujtimet kolektive përmes filmit / video dëshiron të gjenerojëm ide për transformime shoqërore / kulturore.


Tags


Related Posts

Me’Ndje Hapur

Me’Ndje Hapur

N’Farkë Festë

N’Farkë Festë

Vjosa n’Fest Edicioni i dytë

Vjosa n’Fest Edicioni i dytë

Vjosa n’Fest Edicioni i Dytë

Vjosa n’Fest Edicioni i Dytë