HANI Ishëm -Eco Centre and Guesthouse

Posted in Mjedisi, Së shpejti on 7 July 2015 by Tirana Ekspres 

Hani Ishemcover4HANI ISHËM

Hani Ishëm ka shumë bukuri natyrore dhe kulturore edhe pse nuk gjendet në hartat turistike të Shqipërisë. Natyra është pothuajse e virgjër edhe pse, në përgjithësi ka mungesë të vetëdijes në lidhje me mbrojtjen e mjedisit. Produktet bujqësore janë të kufizuara në sasi duke marrë parasysh faktin se vendasit i prodhojnë ato vetë. Peshkimi në të vërtetë po dëmton habitatet e detit, sepse ato përdorin dinamit.

 Turizmi i zhvilluar deri më tani është kryesisht abuziv dhe nuk është në gjendje të ruajë / mbrojë kulturën dhe mjedisin e traditës. Zona është ende e pazhvilluar dhe i mungojnë mundësitë e punësimit veçanërisht për të rinjtë, të cilët shpesh zgjedhin të largohen nga zona për një jetë më të mirë në Tiranë ose jashtë saj. Zona është përballur me luftime me infrastrukturën dhe shërbime të papërshtatshme për zhvillimin e turizmit. Ka pak mundësi investimi dhe punësimi. Banorët janë dekurajuar dhe atyre u mungon perspektiva e biznesit.

 Zhvillimi i turizmit mund të krijojë drejtpërsëdrejti mundësi punësimi dhe të ardhura për familjet e përfshira . Tirana Ekspres ka 2 vjet që punon në komunën e  ishemit . Në prill 2013 u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi me komunën e Ishemit . Në të njëjtin muaj, festivali Ishem u organizua për herë të parë – një festival muzikor tradicional i cili synon të bëhet një festë vjetore. Në vitin 2013, Tirana Ekspres me mbështetjen e ADA (Agjensia Austriake e Zhvillimit) krijoi Qendrën Eko e cila shërben si një qendër koordinimi i projekteve në lidhje me zhvillimin e Ishemit.

Qëllimi i këtij projekti është të shpjegojë krijimin dhe aktivitetet fillestare të Eco Camp “Atlantid Beach”. Qëllimi afatgjatë i aktiviteteve që zhvillohen në Atlantid, është të zhvillojë një model të qëndrueshëm të turizmit në Ishëm. Duke përfshirë vendasit në projekte, ky model aspiron të rrisë punësimin në zonë. Nëse burimet natyrore do të administrohen me efikasitet dhe ato do të vazhdojnë të zbatojnë metodat tradicionale për të përmirësuar situatën financiare, kjo zonë do të jetë një plan zhvillimi i qëndrueshëm.

Zbatuesit: Tirana Ekspres në partneritet me komunën Ishëm

Grupi i synuar: Turistë vendas dhe të huaj

Tirana Ekspres do të ndërtojë një plazh ekologjik “Eco- Camp Atlantid Beach”. Qëllimi i Eco Camp është të krijojë shërbime turistike në plazhin Atlantid, i pozicionuar në brigjet e komunës Ishëm. Arkitektura e eko kampit do të jetë modeste dhe funksionale.

Shërbimet e ofruara do të përfshijnë: bar, restorant, akomodim në tenda dhe vend kampingu për karvanët / automjetet. Tendat do të strehojnë deri në 60 persona. Restoranti do të sigurojë ushqim për të paktën 45 persona dhe ushqimi gjithmonë do të përgatitet i freskët, nga produktet lokale. Kjo do të mundësojë mobilizimin e prodhuesve vendas. Menyja do të përfshijë receta të thjeshta dhe ushqim tradicional nga zona. Do të ketë edhe ushqim vegjetarian, në mënyrë që të përshtatet me çdo kërkesë të turistëve.

Për më tepër, Eco-Camp do të ofrojë disa aktivitete shtesë:

  • Koncerte
  • Klasat e yogës
  • Shëtitjet përgjatë bregdetit dhe kalasë së Skënderbeut
  • Zhytja për të parë rrënojat e qytetërimit të vjetër ilir.
  • Peshkimi etj. 

Zhvillimi i Eco-Camp përpiqet të përsërisë modelin e vitit të kaluar. Përmes integrimit të banorëve në këtë projekt ne përpiqemi të krijojmë një ndikim ekonomik, duke rritur punësimin dhe ofertën për më shumë produkte vendore. Ky program do të përmirësojë perceptimin e vendasve për potencialin dhe vetë-punësimin. Futja e vendeve të reja të punës do të shtyjë zhvillimin e ekonomisë së qëndrueshme veçanërisht për punësimin e të rinjve që paraqet një luftë të madhe .

 


Tags


Related Posts

N’Farkë Festë

N’Farkë Festë

Vjosa n’Fest Edicioni i dytë

Vjosa n’Fest Edicioni i dytë

Vjosa n’Fest Edicioni i Dytë

Vjosa n’Fest Edicioni i Dytë

Hoja Hostel

Hoja Hostel